KAWIARNIA 'MOJA” ALICJA DERDOŃ realizuje projekt pn. „Odtworzenie, produkcja, sprzedaż i promocja tradycyjnych produktów cukierniczych z regionu Warmii i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem marcepana królewieckiego i brukowca.”.

Przedmiotem niniejszego projektu jest:

  1. Adaptacja nowego lokalu usługowego do celów projektowanego przedsięwzięcia – prace adaptacyjne i modernizacyjne;
  2. Zakup niezbędnych maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji wyrobów cukierniczych
  3. Działania promocyjno-marketingowe
  4. Działania przygotowawcze – opracowanie dokumentacji budowlanej

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

  • rozpoczęcie i przeprowadzenie procedury wyłaniania wykonawców / dostawców 06.2018 r.
  • podpisanie umów z wykonawcami i dostawcami czerwiec/ lipiec 2018 r.
  • realizacja prac adaptacyjnych lipiec 2018- sierpień 2019 r.
  • zakup i instalacja wyposażenia wrzesień 2018– sierpień 2019 r.
  • ostateczne rozliczenie projektu – sierpień 2019 r.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu poprzez odtworzenie, produkcję, sprzedaż i promocję tradycyjnych produktów cukierniczych z regionu Warmii i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem marcepana królewieckiego i brukowca przez firmę KAWIARNIA 'MOJA” ALICJA DERDOŃ do 08.2019 r.

Beneficjent: KAWIARNIA 'MOJA” ALICJA DERDOŃ
Wartość projektu: 1 302 040,17 zł
Dofinansowanie projektu: 850 031.10 zł